Virtaustekninen mallinnus ja konsultointi

Flowfield Oy tarjoaa virtausteknistä konsultaatiota ja mallinnuspalveluja. Palveluihimme kuuluu myös muut fysiikan mallinnukset ja asiakkaan tarpeisiin valmistetut laskentaohjelmat. Alla lisätietoa palveluistamme.

CFD

Virtausmallinnuksen hyödyt tulevat parhaiten esiin kohteissa, joissa virtausilmiöt tapahtuvat hankalasti mitattavissa paikoissa tai virtaavan aineen ominaisuudet ovat sellaiset, että mittaaminen on käytännössä mahdotonta. Tällöin mallinnuksen avulla on mahdollista "kurkistaa" laitteen sisälle ja selvittää esimerkiksi mikä on virtaavan aineen nopeus, lämpötila tai painehäviö laitteen eri kohdissa.

Virtausmallinnuksen sovelluskohteita löytyy kaikilta teollisuuden aloilta, joilla ollaan tekemisissä virtauksien, lämmönsiirron tai kemiallisten reaktion kanssa.

Virtausteknisten mallinnusten käyttökohteet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osa-alueeseen:

    • Uudet valmistettavat laitteet
    • Olemassa olevat laitteet

Esimerkki: Separaattorin monifaasimallinnus

Uudet valmistettavat laitteet

Mallinnuksen avulla voidaan tehostaa suunnittelutyötä tekemällä virtuaalisia prototyyppejä suunniteltavasta laitteesta ja karsimalla pois huonosti toimivat ratkaisut jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tällöin kalliiden prototyyppien määrää voidaan vähentää ja varsinainen prototyyppi voidaan valmistaa vasta pitkälle suunnitellusta ratkaisusta. Virtuaalista prototyyppiä on myös helppo testata erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi eri nopeuksilla ja lämpötiloilla. Tämä nopeuttaa tuotteen suunnitteluprosessia huomattavasti sillä usein yhden prototyypin simulointiin menee vain muutamia päiviä.

Olemassa olevat laitteet

Virtausmallinnuksella voidaan nähdä laitteen sisälle ja paikallistaa mahdolliset ongelmakohdat, joita ei laitteen ulkopuolelta mittaamalla pystytä selvittämään. Usein laitteiden ongelmien juurisyy jää selvittämättä, koska häiriön lähde on vaikea paikallistaa. Tällöin laitteen korjaustöissä hoidetaan vain oiretta, eikä poisteta itse ongelman lähdettä. Tällaiset toimenpiteet vaikuttavat laitteen energiatehokkuuteen ja huonoimmassa tapauksessa myös käyttöikään.

Mallinnusprojektin kulku

Mallinnustyöt aloitetaan yleensä siten, että asiakas toimittaa CAD-mallin ja muut lähtötiedot mallinnettavasta kohteesta. Jos CAD-mallia ei ole olemassa, voidaan se mallintaa Flowfield:in toimesta. Seuraavaksi määritellään laskennassa käytettävät fysikaaliset mallit ja suoritetaan laskenta. Käytettävien mallien määrittely tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, jotta laskentamalli kuvaisi mahdollisimman hyvin mallinnettavaa tilannetta. Laskennan tulokset analysoidaan Flowfield:in toimesta, jonka jälkeen asiakkaalle toimitetaan tulosraportti ja toimenpide-ehdotus.

Flowfield:llä panostetaan sujuvaan kommunikointiin, koska tavoitteenamme on myös kehittää asiakkaan ymmärrystä virtaustekniikasta ja auttaa heitä suunnittelemaan energiatehokkaampia laitteita ja järjestelmiä.  Ota yhteyttä niin keskustellaan kuinka voisimme auttaa teitä!