Virtaustekninen konsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme suunnittelun ja mallinnuksen lisäksi kattavat virtausteknisen konsultoinnin palvelut. Konsultointipalvelujemme avulla pääset suoraan kiinni kohteesi virtausteknisten ongelmien juurisyihin, käyttämättä ensin aikaa turhiin yrityksiin ja erehdyksiin.

Ole meihin yhteydessä ja anna alan asiantuntijan huolehtia ongelman ratkaisemisesta sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta.

CFD – Virtausmallinnus

Virtausmallinnusta käytetään lukuisilla teollisuuden aloilla selvittämään esimerkiksi virtaavan aineen nopeutta, lämpötilaa sekä painehäviötä laitteen eri kohdissa. Mallinnuksen parhaat hyödyt tulevat esiin ennen kaikkea kohteissa, joissa virtausilmiöt tapahtuvat vaikeasti mitattavissa paikoissa. Virtausmallinnuksella pystytään myös saamaan luotettavaa tietoa aineista, joiden ominaisuudet ovat sellaiset, että mittaaminen muilla keinoin on käytännössä mahdotonta.

Virtausteknisen mallinnuksen käyttökohteita ovat uudet valmistettavat laitteet sekä olemassa olevat laitteet ja niiden toiminnassa ilmenevät ongelmat.

Esimerkki: Separaattorin monifaasimallinnus

Uudet valmistettavat laitteet

Virtausteknisen mallinnuksen avulla voidaan tehostaa uusien laitteiden suunnittelutyötä. Mallinnuksella voidaan luoda virtuaalisia prototyyppejä, joiden pohjalta huonosti toimivat ratkaisut pystytään karsimaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Virtuaalista prototyyppiä on lisäksi vaivatonta testata erilaisissa olosuhteissa, mikä nopeuttaa suunnitteluprosessia huomattavasti.

Olemassa olevat laitteet

Virtausmallinnuksen avulla päästään kiinni laitteessa ilmenevän ongelman todelliseen lähteeseen. Mallinnus mahdollistaa laitteen sisälle näkemisen ja ongelmakohtien täsmällisen paikallistamisen. Näin korjaustyöt voidaan kohdistaa nimenomaan ongelman aiheuttajaan, eikä ainoastaan oireeseen.

Kuinka mallinnusprojekti etenee?

Mallinnusprojekti alkaa usein siten, että asiakas toimittaa meille mallinnettavan kohteen CAD-mallin sekä muut lähtötiedot. CAD-malli voidaan tarpeen mukaan myös mallintaa yrityksemme toimesta. Jos kyseessä on esimerkiksi vanha rakennustila, josta ei ole olemassa 3D-mallia, simuloitava tila voidaan mallintaa esimerkiksi laserkeilauksen avulla.

Seuraava vaihe on simuloinnissa käytettävien fysikaalisten mallien määrittäminen sekä laskennan suorittaminen. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa tässä työvaiheessa varmistaa, että laskentamalli kuvaa mahdollisimman hyvin mallinnettavaa tilannetta. Lopuksi analysoimme laskennan tulokset ja toimitamme asiakkaalle tulosraportin sekä toimenpide-ehdotuksen.
Kysy lisää