Laserkeilaus ja 3D-mallinnus

Laserkeilaus on maaston ja rakennusten mallintamisen menetelmä, joka käyttää laserpulssia tai jatkuvaa lasersädettä mittaamaan etäisyyksiä mittalaiteen ja ympäristön välillä. Mittalaitetta siirretään kohteen ympäristössä ja kerätään etäisyystiedot eri sijainneista. Kerätyistä etäisyystiedoista luodaan tiheä pistemalli, joka kuvaa tarkasti maaston ja rakennusten kolmiulotteista muotoa. Pistepilvimallia voidaan käyttää sellaisenaan, jos halutaan esimerkiksi liikkua virtuaalisesti kohteessa ja mitata etäisyyksiä. Pistepilvimalli voidaan myös jatkokäsitellä 3D-pintamalliksi ja tarpeen vaatiessa aina BIM-tietomalliksi (Building Information Model) asti.

Laserkeilausta tai toiselta nimeltään laserskannausta voidaan käyttää myös pohjana 3D-mallin luomiseen esimerkiksi rakennuksien sisätiloista. 3D-mallin luominen on erityisen hyödyllistä silloin, kun suunnitellaan muutoksia vanhoihin rakennuksiin, joista ei ole olemassa 3D-suunnitelmia. Laserkeilatussa tilassa voi olla myös monenlaista tekniikkaa, kuten esimerkiksi ilmanvaihtokanavia tai lämmityslaitteita, joiden tarkkoja sijainteja ei käy ilmi olemassa olevista suunnitelmista.

Keilatusta tilasta voidaan muodostaa 3D-malli, jota voidaan käyttää pohjana esimerkiksi tilan ilmavirtauksien simuloinnille. Keilattuun malliin voidaan lisätä uutta tekniikkaa/rakenteita tai poistaa mahdollisesti purettavia rakenteita. Laserkeilaus on siis erittäin tehokas työkalu virtaussimuloinnin ja suunnittelun tukena, kun tarvitaan tarkkaa 3D-tietoa tiloista, joista ei ole olemassa valmista 3D-mallia.

Esimerkki: Pistepilvimalli kerrostalon kattotyömaalta. Mallissa voidaan liikkua ja tehdä mittauksia millä tahansa nykyaikaisella puhelimella tai tietokoneella WWW-käyttöliittymän kautta.